Hvem er vi?

Indre Østfold Utvikling er regionens utviklingsselskap. På vegne av eierkommunene koordinerer, utvikler og leder selskapets regionale samarbeidstiltak og prosjekter som skal stimulere til næringsutvikling, flere besøkende og økt tilflytting.

- Meld deg på
og les vårt siste «NæringsNytt»

 

symbol_rod_liten_03Sammen om vekst i Indre Østfold

Regionen

Indre Østfold er en region med 60.000 innbyggere og grenser mot Akershus i nord og Värmland i Sverige i øst. Askim og Mysen er bysentra og det er under en times reisetid på E18 fra Oslo. Reisetiden med tog på Østfoldbanen er noe kortere. E18 holder 4-felts motorveistandard på deler av strekningen og nye parseller åpnes løpende.

Indre Østfold ligger strategisk til som del av Stor Oslo og den gode befolkningsveksten de senere årene gjenspeiler dette. Lave boligpriser, gode oppvekstvilkår og kommunikasjon gjør at mange velger å bosette seg i regionen. Indre Østfold ligger også strategisk til på aksen Oslo – Karlstad – Stockholm. Fra Askim til Karlstad er reisetiden litt over 2 timer på E18.