Glava_produksjon__004

Næringsutvikling

Vi har en aktiv rolle som regionens næringsavdeling. Vi jobber operativt, ved bl.a. å bistå det etablerte næringsliv med råd og veiledning innen områdene:

  • Forretningsutvikling
  • Innovasjon/FoU
  • Kompetanseutvikling/kompetansemiljøer
  • Samarbeidspartnere/nettverk
  • Virkemiddelapparat