Regionale næringsområder

I venstremenyen følger beskrivelse av Indre Østfolds fire regionale næringsområder (fremhevet på kart). Ønsker du mer informasjon om detaljerte planbeskrivelser og bestemmelser, finner du dette på den digitale plattformen GISLINE Web.

Vi har utarbeidet en næringsoversikt over Indre Østfold. Den gir oversikt over både de regionale områdene, men også andre av regionens næringsområder. Dokumentet viser en bransjevis oversikt over bedrifter og den enkelte bransjes geografiske tyngdepunkt målt etter antall ansatte. Rapporten er utviklet som del av regionens informasjonsmateriell, og utviklet med bakgrunn i kommunenes reguleringsplaner og kartdata. Se også eget kart der regionens næringsområder er avmerket, og klikk her for mer info om Indre Østfold.

Regionale næringsområder

 

Ta kontakt ved spørsmål om muligheter på våre regionale næringsområder:
Rune Melleby, rune@indreostfold.no  +47 906 28 716