Sekkelsten

Det regionale næringsområdet på Sekkelsten omfatter fire delområder som vist på kartskissen.

Nord for Eidsbergveien (ca. 352 dekar)
Størstedelen av dette området er ubebygd. Den vestre delen av området (ca. 15 dekar) omfatter i hovedsak følgende typer virksomheter: Kontor, produksjon, salg av steinprodukter, brukthandel, lager og bevertning.

Øst for Rakkestadveien (ca. 132 dekar)
Området omfatter i hovedsak følgende typer virksomheter: Kontor, verksted, lager og distribusjon. Noe ubebygde tomtearealer er tilgjengelig i dette området.

Sør for Eidsbergveien (ca. 285 dekar)
Området omfatter i hovedsak følgende typer virksomheter: Kontor, verksted, lager, produksjon, distribusjon, bilforretninger med verksted og lager, maskinforretning med verksted og lager, bildekkforretning med verksted og lager og bygg- og interiørforretninger med lager. Noe ubebygde tomtearealer er tilgjengelig i dette området.

Sør for Østfoldbanens østre Linje (ca. 125 dekar)
Området omfatter i dag i hovedsak følgende typer virksomheter: Kontor, produksjon, distribusjon, verksted og lager.

Noe ubebygde tomtearealer er tilgjengelig i dette området.

Sekkelsten