Sletta Industriområde

Om området:
Sletta Industriområde ligger ved E18 like øst for Ørje.

Status:
Sletta 1: ingen ledige arealer, nåværende areal.
Sletta 2: ca. 50 daa ferdig regulert, vil bli opparbeidet i forbindelse med bygging av E18 neste år, se fremtidig areal.

Utsnitt Kommunedelplan Ørje 2007-2019: Sletta

sletta 2