Om selskapet

Stiftet januar 2013

 • IKS – Interkommunalt selskap
 • Syv eierkommuner, Askim, Spydeberg, Trøgstad, Hobøl, Skiptvet, Marker, Rømskog.
 • Utviklingsmiljø med 4 medarbeidere
 • Årlig driftsbidrag fra eierne + prosjektinntekter
 • Budsjett ca. 4 mill
 • Selskapets forretningsadresse er i Askim sentrum og selskapet leier kontorer i Skolegaten 3 B.

Målsetning:
Styrke Indre Østfold gjennom regionale tilbud og tiltak som gir:

 •  Vekst i næringslivet
 •  Økt tilflytting
 •  Flere besøkende

Selskapet har etablert følgende strategiske innsatsområder:

 • Næringsutvikling
 • Besøk- og opplevelsesnæringer
 • Stedsutvikling
 • Kompetanseutvikling
 • Informasjon og merkevarebygging

Vårt tilbud:

 • Fagressurs for kommunene
 • Kontaktpunkt for næringslivet
 • Fellestjenester for reiselivet

Våre tiltak:

 • Nettverk og klyngeaktiviteter
 • Næringsarealer og etablering
 • Regional informasjon og representasjon
 • Møteplasser og konferanser