Bo og opplev

Indre Østfold ligger strategisk til som del av Stor Oslo, og den sterke befolkningsveksten de senere årene gjenspeiler dette.

Indre Østfold har lave boligpriser og god infrastruktur, samt varierte friluftsmuligheter med frodig og vakker natur. Dette gir gode oppvekstvilkår og gjør derfor at mange velger å bosette seg i regionen.

Indre Østfold har by- og tettsteder med urbane kvaliteter, med muligheter for gode kultur og kulinariske opplevelser, samt komplett handelstilbud. Her finnes i tillegg til gode barnehage og grunnskoletilbud, også videregående skoler og en rekke idrettsanlegg for sommer- og vinteridrett. Nye boligområder er stadig under utvikling enten du ønsker leilighet eller enebolig. Det finnes også en rekke hyttefelt i regionen, og om du vil kjøpe eller bygge nytt finnes det mange muligheter.

Naturen egner seg godt for et aktivt friluftsliv i spennende og vakre omgivelser. Du kan padle kano, ta deg en skitur i et utsøkt løypenett, sykle på en av de mange skogsbilveiene, fiske ørret i skogsvann, gjedde i elva eller abbor på isen. Ta med deg hele familien på skog-, sopp- eller bærtur. Det finnes også mange turhytter du kan legge turen innom, og hyttene er åpne for servering – først og fremst i vinterhalvåret. Mulighetene er mange.