Om ansatte

Vi har kompetanse, erfaring og utdannelse innen:

Bjørn Winther Johansen
- Ledelse, strategiarbeid, bedriftsutvikling og styrearbeid
- Realisering av større utviklingsprosjekter innen offentlig og privat samarbeid
- Høgskole- og universitet
- Entreprenørskap og gründervirksomhet
- Eiendomsutvikling
- Siviløkonom fra Växjö og NHH

Rune Melleby
- 6 års høgskole innen; Økonomi, administrasjon og ledelse.
- Bank og finans
- Fylkeskommunal – kommunal ledelse og virksomhetsstyring
- Næringsutvikling og bedriftsrådgivning
- Salg og CRM

Grete Flæsen Elgetun
- Reiseliv Indre Østfold
- Reiselivskoordinator fra Næringsakademiet
- Turoperatør og reisebyrå
- Øvrig bakgrunn innen telekommunikasjonsbransjen.

Ida Marie Ruud Stemmedalen
- Kulturarbeid, planlegging og ledelse
- Informasjon og kommunikasjonsarbeid
- Landbruksbasert prosjektarbeid
- Event og arrangement