Organisasjon

Selskapets organisasjon er prosjektorientert med fast ansatte prosjektledere og prosjektmedarbeidere med bakgrunn fra ulike fagmiljøer og bransjer. Selskapets medarbeidere besitter et solid nettverk innenfor næringsliv og det offentlige i og utenfor regionen. Ekstern kompetanse knyttes til selskapet på prosjektbasis når kompetanseprofilen på tiltak eller prosjekter krever dette. Organisasjonen ledes etter en flat struktur med vekt på mål og muligheter, kunnskapsdeling og faglig utvikling.